Broos
Prematuren

Broos

Een zwangerschap en een feestelijke thuiskomst, genieten op een roze wolk… Daar hadden jullie van gedroomd. Het liep allemaal wat anders en er waren complicaties. Wanneer jullie eindelijk naar huis mogen met je kleine, kwetsbare baby brengt dat heel wat onzekerheden met zich mee. Broos wil jullie hierin tegemoet komen.

Aanbod

Wij begeleiden kinderen die een moeilijke start hadden en/of op neonatologie verbleven. Onze ondersteuning richt zich naar de relatie tussen ouder en kind. We werken aan jullie angsten, twijfels en onzekerheden. We leren je luisteren naar je kind, vertrouwen op jezelf, en genieten van elkaar. - Professionele ondersteuning bij handling: omgaan met je kindje bij verzorgingsmomenten zoals aankleden en verschonen, bij troosten en wiegen. - Zoeken naar een dagelijks ritme van rust en activiteit, naar het geven van de gepaste prikkels. - Professionele ondersteuning bij voeding en slapen. - Begeleiden en duiden van de verschillende ontwikkelingsstappen vanuit onze expertise. - Klankbord voor de gevoelens van kersverse ouders na deze ongewone start. - Aandacht geven aan broers en zusjes, grootouders of andere betrokkenen.

Voor wie?

Ouders van baby’s die prematuur geboren zijn of op neonatologie verbleven.

Praktisch

  • Regio Oost-Vlaanderen.
  • Tijdens het kennismakingsbezoek wordt bepaald of ons aanbod aansluit bij jullie hulpvraag.
  • De frequentie van de huisbezoeken wordt in onderling overleg bepaald.
  • De bijdrage bedraagt 5 euro per prestatie ( = dus per huisbezoek).
  • De begeleiding valt onder de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) van Integrale Jeugdhulp.

Aanmelden

Aanmelden kan via BROOS.

Getuigenissen

 “Door deze begeleiding zijn we van veel ongerustheid bespaard gebleven. Is dit wel normaal of komt het door zijn prematuriteit? Anders zou het telkens bang afwachten zijn tot het volgende follow-up moment in het UZ. Je krijgt ook handvaten om meteen in te spelen op wat zich voordoet.” 

- Mama van Siebe 

“Blij dat je eindelijk thuis bent, maar dan komt toch weer die twijfel opzetten. En ook die moeilijke start blijft maar door je hoofd spoken. Eens het wat beter ging eigenlijk nog meer dan aanvankelijk. We zijn echt door het oog van de naald gekropen. Ook hier even bij kunnen stilstaan was ontzettend belangrijk.” 

– Papa van Sofie