Jongeren
Van 6 tot 18 jaar

Jongeren 6-18 jaar

Wil je graag samen met een begeleider stilstaan bij je talenten en moeilijkheden? Nadenken over vrije tijd, school, of dagbesteding?
De jongerenbegeleiders van De Kangoeroe halen alles uit de kast om een plan te bedenken dat helemaal bij jou past.
Spelen we een spel rond gevoelens? Halen we je broer of zus erbij? Knutselen we samen iets of maken we een persoonlijk levensboek?
We luisteren naar jouw vragen en naar die van je ouders, en vinden samen de weg die bij jullie gezin past!

Aanbod

Afhankelijk van de hulpvraag wordt de begeleiding opgenomen door een orthopedagoog en/of een kinesitherapeut.
De ondersteuning gebeurt aan huis of binnen de ruimere sociale context van de jongere.
We vertrekken steeds vanuit het verhaal van de jongere en zijn gezin.

Ontdek hier enkele thema's die aan bod kunnen komen.

Voor wie?

Jongeren van 6 tot 18 jaar met (risico op) een motorische beperking ten gevolge van een:

 • hersenletsel (CP)
 • niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • motorische ontwikkelingsstoornis
 • stofwisselingsstoornis
 • spina bifida
 • neuromusculaire aandoeningen
 • genetische problematiek
 • perifeer motorisch letsel

De jongere kan een bijkomende beperking hebben zoals een verstandelijke handicap, gedragsprobleem, psychische, emotionele of medische problematiek.

Zowel jongeren die regulier, buitengewoon als geen onderwijs volgen kunnen bij ons terecht.

Praktisch

 • Regio Oost-Vlaanderen.
 • Begeleiding onder rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en niet rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH).
 • Tijdens het kennismakingsbezoek wordt nagegaan of ons aanbod aansluit bij de hulpvraag van het gezin en de jongere.
 • De frequentie van de afspraken wordt in onderling overleg bepaald.
 • De bijdrage bedraagt 5 euro per begeleiding.

Activiteiten

Ontdek hier onze jongerenactiviteiten.