Kangoeroe
Assistentiedienst

Kangoeroe-assistentiedienst

Na jarenlange ervaring in thuisbegeleiding bij kinderen en volwassenen met een beperking starten we met een persoonlijke assistentiedienst. We maken gebruik van de opportuniteit in het veranderend zorglandschap om onze dienstverlening uit te breiden op een domein waar we goed in zijn: persoonlijke zorgondersteuning. Met de Kangoeroe-Assistentie zorgen we vanaf nu ook voor de praktische ondersteuning bij u thuis of waar u de assistentie nodig hebt.     

Onze visie

Vanuit het gelijkwaardigheidsidee hebben we van bij de oprichting van de Kangoeroe resoluut voor een partnerschapsmodel met de cliënten gekozen. Het sterke geloof in de emancipatorische kracht van onze cliënten en onze jarenlange expertise in de thuisbegeleiding van personen met een beperking zijn de sterke pijlers waarop we onze nieuwe dienstverlening de Kangoeroe-Assistentie willen uitbouwen.

Voor wie?

Voor personen met een beperking die middelen willen inzetten om hun persoonlijke assistentie in te kopen op momenten die zij belangrijk vinden en voor de activiteiten die zij verkiezen.
De financiële middelen om assistentie in te kopen kunnen komen van uw persoonlijk assistentiebudget, uw verzekeringsgeld, uw basis ondersteuningsbudget (in nabije toekomst), uw persoonsvolgend budget (vanaf 1/9 /2016) of met uw eigen middelen.
De Kangoeroe werft persoonlijke assistenten aan en stelt deze ter beschikking van de cliënten die beroep willen doen op onze assistentie. Onze assistenten werken bij verschillende cliënten en ze krijgen ondersteuning vanuit ons thuisbegeleidingsteam.

Wat?

De persoonlijke assistentie kan veel inhouden: hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven in en buiten huis, hulp bij het huishouden, hulp bij de zorg voor de kinderen, persoonlijke verzorging, assistentie bij medische consultaties, toezicht, begeleiding in de vrije tijd, vakanties, ...
Wij bieden persoonlijke assistentie op wekelijkse of tweewekelijkse basis, het hele jaar door. De minimumafname is 4 uur per week of per 14 dagen.

Bij de opstart bekijken we welke persoonlijke assistentie u verkiest en op welke momenten. We helpen u bij het opstellen van een goede planning waarin de persoonlijke assistentie past binnen een evenwichtig weekschema waar meerdere ondersteunende diensten een taak kunnen opnemen: dienstenchequebedrijven, thuisverpleegkundigen, thuiszorgdiensten, ...

Praktisch

Wij bieden assistentie in blokken van minimum drie uur.
Wij werken met een vaste prijs.
Wij zorgen voor vervanging bij ziekte van de assistent indien gewenst.
U krijgt maandelijks één factuur.

Info

Dirk Mombaerts en Sandra Vandemaele beantwoorden graag uw persoonlijke vragen:

09 232 53 53 - directie@dekangoeroe.be