Outreach

     

Wat?

Outreach De Deining is een ontwikkeling van Netwerk Oost-Vlaanderen voor ondersteuning van personen met een handicap (Novo-h). Naast de partners van Novo-h, sloten nog 15 partners aan. Momenteel gaat het om 29 partners met specifieke expertise.

Via nauwe samenwerking, wil De Deining outreach aanbieden aan ondersteuners van personen met een (vermoeden van) beperking in de provincie Oost-Vlaanderen.

Aanbod

  • Info en advies = thematisch, max. 3 keer rond eenzelfde thema
  • Coaching = een proces op gang brengen dat gericht is op het ontwikkelen en versterken van handicapspecifieke competenties => Loopt over een langere periode

Voor wie?

  • Mantelzorgers,ouders, familieleden of andere personen uit het netwerk van de persoon met een beperking
  • Eerstelijnsorganisaties/diensten uit andere dan de VAPH-sectoren: vb. thuiszorgdiensten, lokale dienstencentra, CAW’s, sociale huizen, werkgevers,dienstenchequebedrijven, medische sector, …
  • De handicapspecifieke zorg