Vroegbegeleiding
0-6 jaar

Vroegbegeleiding 0-6 jaar

Jullie maken je zorgen om je kindje, de ontwikkeling blijkt toch niet zo vanzelf te lopen.
Wat nu? Is er iets meer aan de hand of niet? Wat betekent dit voor de toekomst? Wat kunnen jullie doen? Waar kunnen jullie terecht?

Aanbod

De Kangoeroe biedt begeleiding bij jullie bezorgdheden en vragen rond de ontwikkeling van jullie kind.
Twee vaste begeleiders (een kinesitherapeut en een pedagoog) ondersteunen je gezin in jullie vertrouwde thuissituatie.
Vanuit hun professionele invalshoek kijken onze begeleiders naar je kind in zijn totaliteit.

Ontdek hier de mogelijke thema's die aan bod kunnen komen. 

Voor wie?

Gezinnen met een baby of kind tussen 0 en 6 jaar met een (risico op) motorische problematiek ten gevolge van:

 • extreme pre- of dysmaturiteit
 • globale ontwikkelingsvertraging
 • hypo- of hypertonie
 • hersenletsel (CP)
 • neuromotorische problematiek
 • stofwisselingsstoornis
 • spina bifida
 • spierziekte
 • syndroom
 • genetische problematiek
 • perifeer motorisch letsel
 • orthopedische problemen
 • niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • andere

Praktisch

 • Regio Oost-Vlaanderen.
 • Begeleiding onder rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en niet rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH).
 • Elke begeleiding start met een kennismakingsbezoek waar de hulpvraag van het gezin uitgediept wordt.
 • De frequentie van de huisbezoeken wordt in onderling overleg bepaald.
 • De bijdrage bedraagt 5 euro per begeleiding

Getuigenissen

“Thuisbegeleiding is anders. Het is een continue ondersteuning door dezelfde twee personen die niet enkel je kind vanaf zeer jonge leeftijd kennen, maar ook thuis zijn in je gezin en leefomgeving. Deze mensen zijn van vele zaken op de hoogte: de handicap, de ontwikkelingsproblemen, de administratie … maar ook de psychologische moeilijkheden. Zij kennen hun weg in het hulpverleningslandschap en begeleiden je hierin. Ze hebben ook aandacht voor het hele gezin: broers, zussen, ouders en zelfs grootouders. Je kunt met vele vragen bij hen terecht, waardoor er vertrouwen groeit en je ook steun en raad durft vragen bij meer emotionele problemen … en dat is voor ouders en kinderen toch het allerbelangrijkste. Een goede rolwagen adviseren is één zaak, maar leren omgaan met het feit dat je kind in die rolwagen zal moeten zitten: dát is andere koek.”

– een dankbare papa

“Wat een huisbezoek voor ons betekent? Veel (h)erkenning, mensen die ondersteuning bieden en daarbij de ideale mix hanteren van de nodige empathie en de gepaste afstand, altijd met veel respect voor de eigenheid van elke persoon. Jullie zijn tegelijk ergotherapeut, psycholoog, relatietherapeut, professional, hulpmiddelenadviseur, deskundige in de sector, en brussenondersteuner. Ja, hier komen wat neologismen aan te pas, want in één woord zijn jullie niet te vatten. En dat vindt onze zoon ook.”

– Els, mama van Frederik

“Een thuisbezoek van De Kangoeroe betekent voor ons gewoon eens begrepen worden door mensen die je dan ook écht begrijpen. Gewoon eventjes je hart kunnen luchten met een lach en soms ook eens een traan. Vragen kunnen stellen en oplossingen zoeken om alles draaiende te houden. Zonder deze bezoekjes zouden we af en toe eens met de handen in het haar zitten.”

– Mama van Zarre

“De handicap van mijn zoontje bracht veel volk over de vloer. Vrienden en familie, maar ook vreemden. Vreemden die op een heel korte tijd een enorme meerwaarde gaven aan de woorden ‘steun en toeverlaat’ voor zowel mijn kind als zijn gezin.”

– een dankbare mama