Vroegbegeleiding
Aanbod

Aanbod begeleiding

De Kangoeroe biedt begeleiding bij jullie bezorgdheden en vragen rond de ontwikkeling van jullie kind.
Twee vaste begeleiders (een kinesitherapeut en een pedagoog) ondersteunen je gezin in jullie vertrouwde thuissituatie.
Vanuit hun professionele invalshoek kijken onze begeleiders naar je kind in zijn totaliteit.

Volgende thema's kunnen aan bod komen:

Algemene ontwikkeling

We geven je informatie over de mogelijkheden en beperkingen van je kind. We bekijken samen met jou de ontwikkelingsvooruitzichten en hoe die te stimuleren. We zoeken samen naar manieren om het comfortgevoel van je kind te verhogen, naar een dagelijks ritme van rust en activiteit, naar de gepaste prikkels.

Vragen rond taalontwikkeling, communicatie, verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid, zindelijkheid … kunnenhier aan bod komen.

Motorische ontwikkeling

Samen met jou bekijken we hoe je de motorische ontwikkeling van je kind kan stimuleren via diverse houdingen, positionering en handling. We geven advies en informatie over de verschillende ontwikkelingsstappen, het motorisch probleem, de diagnose en de gevolgen hiervan (waaronder de invloed op de bewegingskwaliteit).

Samen zoeken we naar de juiste omkadering en mogelijke therapieën, afhankelijk van de pathologie, de situatie, en de aandachtspanne van je kind.

  Opvoeding

  De opvoeding van een kind met een ontwikkelingsprobleem is geen vanzelfsprekendheid. Heel wat routinehandelingen blijken plots niet meer mogelijk.
  Wat kan? Wat mag? Wat moet? We reiken opvoedingshandvaten aan en zoeken samen met jou naar een optimaal opvoedingsklimaat.

  We helpen bij de aanpak van gedragsproblemen op vlak van slaap, eten, angsten, en ongewenst gedrag.

  Voeding

  Moeizame voedingsmomenten zijn vaak belastend voor het hele gezin. De oorzaken ervan kunnen heel uiteenlopend zijn: moeilijke eters, mond-motorische problemen, slikproblemen, sensorische problemen, sondevoeding …

  We ondersteunen jullie met advies en praktijkgerichte tips.

  Het gezin en zijn ruimere context

  We bieden hulp en ondersteuning bij de zoektocht naar een school waar het kind zich goed kan voelen in samenwerking met het CLB en volgen dit mee op. Samen zoeken we naar geschikte oppasmogelijkheden en vrijetijdsbesteding aangepast op de noden van je kind. Doorheen de begeleiding hebben we ook aandacht voor specifieke vragen en behoeftes van broers en zussen, grootouders en andere betrokkenen. Je nabije omgeving is erg belangrijk en kan enorm ondersteunend zijn, maar dit is niet altijd even makkelijk.

  We ondersteunen je in het zoeken naar oplossingen en kijken mee naar de toekomst.

  Hulpmiddelen en aanpassingen

  We zoeken samen naar geschikte hulpmiddelen, materiaal en aanpassingen voor je kind.

  Sociale administratie

  We helpen je de weg te vinden in het doolhof van sociale administratie en financiële tegemoetkomingen.

  Samenwerking en overleg

  We werken nauw samen met andere professionelen die het gezin begeleiden.

  Groepsactiviteiten

  Naast de huisbezoeken is er ook een vrijblijvend aanbod van info-avonden, ouderpraatgroepen, brussenactiviteiten, (snoezel)zwemmen …