Over ons

Missie

De Kangoeroe wil op een professionele manier ambulante begeleiding bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische ontwikkelingsproblematiek of handicap.

Visie

De Kangoeroe wil blijven innoveren in de dienstverleningssector, vooral wat betreft het mensbeeld van personen met een handicap en de uitbreiding van begeleidingsmogelijkheden in het reguliere en alternatieve circuit.

  Waarden

  • Een model van partnerschap tussen de cliënt, zijn netwerk en de professionele hulpverlener.
  • Het dubbel-tweezijdig begeleidingsmodel waarbij dubbel staat voor de persoon en zijn omgeving en tweezijdig op enerzijds therapeutisch en anderzijds emancipatorisch gerichte begeleiding.
  • Aandacht voor de eigenheid van de cliënt naar denken, voelen en willen met de ultieme zelfontplooiing als finaal doel.

  Objectieven

  • Verbeteren van de cliëntcompetentie en het cliëntsysteem
  • Verhogen van de levenskwaliteit Beperkingen ombuigen naar mogelijkheden
  • Positieve beeldvorming creëren