Historiek de Kangoeroe

   

Historiek "de Kangoeroe"

 
  De begeleiding van zeer jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen startte in Vlaanderen eind de jaren 1970, begin de jaren 1980. Door een vroegtijdige start van de behandeling van het zeer jonge kind hoopte men de handicap te beperken en zelfs te genezen. Voor de kinderen met een motorische handicap waren de werkingsmodellen van Dr. Bobath en Dr. Voyta trendsetters in de vroegbehandeling.

De vroegbehandeling startte in het MPI Ten Dries te Landegem in 1978. Ouders konden op vrijdagnamiddag hun baby’tje door deskundige therapeuten laten behandelen in het MPI Ten Dries. Drie van deze therapeuten werken nu nog steeds in de
Kangoeroe. Eind de jaren ’70 groeide het belang van het gezin voor de opvoeding van het kind met een handicap. Er gingen stemmen op om ouders meer te betrekken bij de opvoeding en de opvoedingsverantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de ouders te laten. Internaatopvang voor kinderen met een handicap was in die jaren nog de hoofdregel. De thuisbegeleiding startte in het MPI Sint-Lodewijk te Kwatrecht in 1981. Doelstelling was om ouders vanaf de eerste levensmaanden op alle mogelijke terreinen bij te staan bij de opvoeding van hun kind met een handicap.

Vanaf 1985 evolueerden beide projecten naar een intensieve samenwerking. In 1988 werd de Kangoeroe vzw opgericht binnen
het samenwerkingsverband van het MPI Sint-Lodewijk en het MPI Ten Dries. De zelfstandige werking als onafhankelijke dienst was een feit.

Met de wetgeving op thuisbegeleiding in 1989 kreeg de Kangoeroe zijn officiële erkenning.
 
In 1991 verhuisde ‘De Kangoeroe’ naar aparte kantoorruimtes te Gent (Visserij). De dienst werd een echte autonome dienst met positieve gevolgen zowel voor de herkenbaarheid als voor het personeel.

In 1993 kwamen alle thuisbegeleidingsdiensten van Vlaanderen naar buiten met een gezamenlijke studiedag: “Thuisbegeleiding, hoeksteen van de zorg”. Deze eerste gezamenlijke actie was een teken dat de pioniersfase afgerond was, dat de losse projecten van de voorbije jaren zich ingepast hadden binnen de wetgeving, dat er een gemeenschappelijke grote gemene deler gevormd was waarin de verschillende diensten zich konden herkennen.

In 1994 organiseerde “de Kangoeroe” de eerste hulpmiddelenbeurs voor kinderen met een motorische handicap in de Vooruit te Gent. Sindsdien is dit een vast tweejaarlijks evenement.

Tot 1997 beperkte de Kangoeroe zich tot vroegtijdige thuisbegeleiding (kinderen tussen 0 en 6 jaar). In september 1997 breidde de Kangoeroe zijn doelgroep uit naar Thuisbegeleiding Schoolgaande Kinderen (TSK). Thuisbegeleiding stopte niet langer op de leeftijd van 6 jaar wanneer kinderen met hun handicap verder school liepen in het regulier onderwijs. Op vraag van de ouders kon thuisbegeleiding voortgezet worden gedurende de hele schoolloopbaan.

In augustus 1999 verhuisden de kantoren van ‘De kangoeroe VZW’ naar een nieuwe locatie op de Brusselsesteenweg in Melle.

 
 
2000

Sinds 2000 startte de Kangoeroe zijn specifieke thuisbegeleiding op voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Wij ontdekten ook hier een braakliggend terrein met zeer veel noden en behoeften.

 
2001 

In 2001 werd de Kangoeroe een erkende dienst voor zorgconsulentschap voor alle mensen die over een persoonlijk assistentiebudget beschikken. Op vraag van de budgethouder begeleidt de zorgconsulent de budgethouder bij het opstellen, opvolgen en bijsturen van het assistentieplan.

 
2007 
In 2007 werd de modulaire werking ingevoerd om een antwoord te geven op de lange wachtlijsten. Vroegbegeleiding bij jonge kinderen en bij volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel of een degeneratieve aandoening in de periode na de diagnose werden de prioritaire doelgroepen waarbij we wachtlijsten proberen te vermijden. Door een beperking van de begeleiding in duur bij de prioritaire doelgroepen werd er een beperkte begeleidingscapaciteit gevrijwaard voor de andere doelgroepen.
 

In 2007 werd de CVBA Macropus opgericht met de bedoeling een geschikt pand te kopen dat de Kangoeroe zou kunnen huren van de CVBA aan een sociaal aanvaardbare prijs. De CVBA Macropus kocht een pand in de Kasterstraat 81 te Wetteren naar waar de Kangoeroe in 2008 verhuisde.

2008   In 2008 startte de Kangoeroe trajectbegeleiding binnen het samenwerkingsverband trajectbegeleiding Oost-Vlaanderen.